Kontakt

Kontaktné údaje

Grafeon s.r.o.
Halalovka 2347/51
91108, Trenčín
Slovensko

Tel. č. +421 949 300 725
PO - PIA - 09:00 - 18:00
E-mail: info@notifikacie.sk

IČO: 51030772
DIČ: 2120568087
Neplatiteľ DPH

Okresný úrad Trenčín
Číslo živnostenského registra: 350-40252

Zodpovedný vedúci: BcA. Ľubomír Kurpel

Orgán dozoru:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59
911 01 Trenčín
tel.: 032/6400 109
e-mail: tn@soi.sk